OFERTA

Atesty mat termoizolacyjnych - ELS

Maty termoizolacyjne posiadają atesty międzynarodowego koncernu TÜV SÜD, który od ponad 140 lat chroni ludzi, środowisko i własność przed niekorzystnymi skutkami technologii. Produkty zostały przebadane pod kątem materiałów tekstylnych oraz zachowania na palność. Badania zakończył się wynikiem pozytywnym oraz uzyskaniem certyfikatu zgodnym z normą ISO 6940:2004.

Jednostka badawcza TÜV SÜD przeprowadziła rygorystyczne testy celem weryfikacji dopuszczenia produktu do użytku.
Badanymi produktami były otuliny termoizolacyjne czeskiego producenta Boco typ IT350, IT 450.

Otuliny termoizolacyjne spełniają również normę bezpieczeństwa ČSN 070620 art. 413 dotyczącej ochrony osób przez poparzeniem, gdzie temperatura powierzchni izolacji nie może przekraczać więcej niż 25ºC temperatury otoczenia.
Dodatkowo materiał otuliny termoizolacyjnej spełnia wymagania DIN 61 101 – 1/2, DIN 53 854, ISO 4603.

Certyfikat – TI450 – Ściągnij plik PDF

Certyfikat – TI350 – Ściągnij plik PDF