OFERTA

Ikon - Protokoły pomiarowe - ELS

PROTOKOŁY POMIAROWE

Cylindry i głowice maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych zostały poddane pomiarom przez niezależne instytuty i jednostki pomiarowo kontrolne. Badany był stopień oszczędności przed i po zaizolowaniu ww. jednostek w zależności od ich wielkości oraz temperatur przetwórstwa.

WIĘCEJ