OFERTA

Czujnik wycieku tworzywa ELS

Zabezpiecz układy wtryskowe przeciwko zalewaniu tworzywa i uszkodzeniom grzałek i czujników instalując czujnik wycieku tworzywa HCP. Wyeliminuj czas jaki poświęcany jest w Waszym zakładzie na wyczyszczenie cylindrów po powstałym wycieku.

Czujnik obecności tworzywa jest uniwersalnym układem stosowanym do wszystkich typów wtryskarek, który instaluje się przy dyszy wtryskowej. W przypadku kontaktu tworzywa z powierzchnią czujnika podczas wycieku, system uruchomi sygnalizację dźwiękową bądź świetlną oraz automatycznie zatrzyma maszynę.

Czujnik zapobiega przed:

  • uszkodzeniami grzałek opaskowych na cylindrze
  • uszkodzeniami czujników temperatur oraz ciśnień wynikające z oblania ich przez uplastycznione tworzywo
  • uszkodzeniami mat termoizolacyjnych, w przypadku zamontowania na cylindrze maszyny,
  • przerwami produkcyjnymi spowodowanymi koniecznością czyszczenia układów i wymianą uszkodzonych podzespołów,
  • brakami produkcyjnymi, informując użytkownika o wycieku tworzywa, a co za tym idzie możliwości niewłaściwego dawkowania tworzywa i defekcie w wyprasce.
  • pośrednio informuje o zużyciu i nieszczelnościach połączenia dysza – gniazdo formy wtryskowej.