OFERTA

tworzywa czyszczące ANTIPLAST - ELS

Rewolucyjny środek ANTIPLAST służą do czyszczenia układów plastyfikujących w procesach przetwórstawa tworzyw sztucznych. Preparat umożliwia operatorowi maszyny w prosty i szybki sposób usunąć pozostałości tworzywa sztucznego z powierzchni ślimaków, cylindrów i głowic wytłaczarskich bez konieczności ich demontażu.

Dzięki zastosowaniu środka proces czyszczenia maszyn skrócony zostaje około 5 krotnie co daje wymierne korzyści właścicielowi przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb i rodzaju tworzywa sztucznego w ofercie posiadamy 3 rodzaje środków czyszczących.

Dla tworzyw sztucznych o temperaturze pracy do 280°C stosuje się środek płynny Antiplast LOW, dla tworzyw o temperaturze pracy do 320°C środek płynny Antiplast HiGH. Środki płynne miesza się z Polietylenem a następnie tak przygotowaną mieszankę dozuje się po zakończonym procesie produkcyjnym do leja zasypowego. Istnieje również gotowy granulat Antiplast GRANULES, który dozuje się bezpośrednio do leja zasypowego maszyny bez konieczności mieszania go z innymi środkami.

Proces czyszczenia układu w przypadku środków płynnych trwa około 20 minut. W przypadku granulatu niezbędnym jest 4 krotne przetransportowanie środka przez maszynę.

Oferowane środki zawierają składniki, które pod wpływem temperatury na poziomie 200-260°C / 280°C / 320°C (zależne od typu) silnie ekspandują,, oczyszczając tym samym układ plastyfikujący.
Antiplast – Lista bezpieczeństwa

Antiplast – instrukcja obsługi