OFERTA

Linia do wyrobów medycznych - ELS

Linia do wytłaczania wyrobów termoplastycznych stosowanych w medycynie takie jak: rurki, katetery. Zastosowana technologia  stale kontroluje i gwarantuje produkcję wyrobów o właściwych wymiarach, grubości ścianek, bez zanieczyszczeń i niepożądanych wtrąceniach.

Indywidualnie projektowane głowice, ustniki oraz układy plastyfikujące zapewniają najwyższy stopień homogenizacji i uzyskania poprawnych wyrobów. Zastosowany system kalibracji próżniowej gwarantuje poprawność wymiarową i właściwą strukturę wytłaczanych rur. Użyte napędy i systemy pomiarowe do urządzenia tnącego zapewniają poprawność cięcia zachowując najwyższe dokładności ciętych profili.

Użyte materiały do elementów mających kontakt z tworzywem są w pełni przystosowane do przetwórstwa materiałów medycznych. Użyte systemy suszenia, transportu i dozowania zapewniają odseparowanie materiału od środowiska pracy. Cały proces produkcji wyrobów medycznych jest w pełni zautomatyzowany i stale kontrolowany dzięki zastosowanemu sterownikowi PLC.