ZAPEWNIAMY PEŁNĄ LOGISTYKĘ ZWIĄZANĄ Z DOSTAWĄ LINII I URZĄDZEŃ DO NASZYCH KLIENTÓW JAK RÓWNIEŻ ZAPEWNIAMY POSADOWIENIE, MONTAŻ ORAZ PRZESZKOLENIE Z OBSŁUGI ZAKUPIONYCH URZĄDZEŃ.

Zajmiemy się również pełną logistyką związaną z odbiorem z Waszego zakładu układów plastyfikujących do regeneracji, a następnie przeprowadzimy analizę stanu zużycia. Każdorazowo otrzymujecie Państwo zwrotnie raport z pomiarów: cylindra, ślimaka, stref barierowych, mieszających, zaworów zwrotnych. Każdy zregenerowany układ otrzymuje certyfikat jakości, protokół z pomiarów twardości końcowej powierzchni cylindra oraz grzbietów ślimaka. Po kompleksowej regeneracji bezpiecznie zapakujemy powierzony do regeneracji układ a następnie dostarczymy go zwrotnie do Twojego zakładu produkcyjnego.