OSZCZĘDNOŚCI

Oszczędności przy zastosowaniu termomat ELS POLAND

W celu zagwarantowania najwyższej jakości izolacji, która przekłada się na wysoką redukcje zużycia prądu, każdorazowo serwis ELS projektuje indywidualną izolację na dany cylinder wtryskarki, w celu zminimalizowania powstawania mostków cieplnych, uwzględniając czujniki temperatur, podpór cylindra, puszek elektrycznych, wyprowadzenia w bezpieczny sposób przewodów od grzałek itp. Finalnie zaprojektowana i wykonana izolacja zapewnia obsłudze maszyny możliwość szybkiego i łatwego demontażu danej maty i dojścia do grzałek bądź innych elementów maszyny. Poziom izolacyjności maty z aerogelu kilkukrotnie przewyższa poziom izolacyjności izolacji z wełny technicznej. Dodatkowo maty z aerogelu najczęściej mieszczą się pomiędzy cylinder a osłony bezpieczeństwa maszyny i nie wymagają ingerencji w BHP maszyny w tym przeróbek osłon bądź ich całkowite usunięcie.