PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH
• cylindry wtryskarek
• cylindry wytłaczarek
• głowice do wytłaczarek
• reaktory tworzyw sztucznych
• zawory
• zasuwy
• pompy
• filtry
• zmieniacze sit
• połączenia kołnierzowe
• zamknięcia klinowe
• połączenia wysokotemperaturowe

PRZEMYSŁ GUMOWY
• cylindry wytłaczarek do dewulkanizacji gumy
• izolacje form do opon
• głowice wytłaczające w celu szybszego dogrzania głowic
• izolacja pras wulkanizacyjnych

ELEKTROCIEPŁOWNIE
• izolacje turbin parowych
• sprzęt prądotwórczy
• rurociągi
• zbiorniki
• kotły
• zapory