WŁAŚCIWOŚCI

Osłona mechaniczna wykonana jest z materiału charakteryzującego się :

• wysoką odpornością cieplną,
• wysoką odpornością na działanie odczynników chemicznych i rozpuszczalnikowych
• właściwością antyadhezyjną
• dobrymi właściwościami dielektryczymi
• niskim współczynnikiem tarcia statycznym i dynamicznym
• obojętnością fizjologiczną
Osłona zachowuje większość swoich cech materiałowych nawet przy temperaturach rzędu 260°C. Proces degradacji osłony następuje dopiero w temperaturze ok. 400 °C. Materiał jest odporny na działanie niemal wszystkich znanych pierwiastków i związków chemicznych oraz nie jest rozpuszczalny w żadnym rozpuszczalniku w temperaturze do ok. 300 °C. Materiał osłony wystawiony na działanie zmiennych warunków atmosferycznych (okres ekspozycji: ponad 20 lat) nie wykazuje żadnych zmian właściwości. Materiał osłony mechanicznej ma najniższy współczynnik tarcia spośród wszystkich ciał stałych i wynosi w zakresie 0,05μ do 0,09μ . Tym samym oddzielenie tworzywa, które wypłynęło z nieszczelnego połączenia dysza – gniazdo formy wtryskowej, od osłony mechanicznej jest szybkie i proste.