Osłony mechaniczne zapobiegają uszkodzeniom wynikającym z wycieków tworzywa z dyszy wtryskowej, jednocześnie chroniąc cylinder, maty termoizolacyjne, grzałki opaskowe, czujniki temperatur, ciśnień, przewody oraz puszki elektryczne przed niekontrolowanym wyciekiem tworzywa z dyszy wtryskowej.