OFERTA

Modyfikacje cylindrów - ELS

Na potrzeby naszych Klientów modyfikujemy cylindry do wytłaczarek oraz wtryskarek do tworzyw sztucznych oraz gumy  w celu dopasowania układu plastyfikującego do prowadzonego procesu technologicznego oraz przetwarzanego materiału.

Modyfikacje polegają na:

 • skróceniu bądź wydłużeniu cylindra i dołączeniu kołnierzy,
 • podziale cylindra monolitycznego na segmenty,
 • wymianie wkładki gładkiej na rowkowaną,
 • dodaniu bądź zaślepieniu istniejącego gniazda odgazowującego,
 • dodaniu gniazda pod dozowniki boczne,
 • dodaniu gniazd pod dozowniki cieczowe,
 • dodaniu przyłącza gazu obojętnego,
 • udrożnieniu i odkamienieniu kanałów grzewczo chłodzących w cylindrach do gumy,
 • modyfikacji zasypu pod dozowanie: proszkami / granulatem / gumą w postaci pasków,
 • adaptacji gniazda zasypu pod dozownik bądź lej zasypowy,
 • poprawie szczelności połączenia cylindra z dyszą wtryskową.