OFERTA

Optymalizacja geometrii ślimaków - ELS

Dysponujemy oprogramowaniem do optymalizacji geometrii układów uplastyczniających i głowic wytłaczarkowych. Na podstawie uzyskanych wyników z obliczeń geometrii jesteśmy w stanie zmodyfikować geometrie układów pod konkretne tworzywa.

Program umożliwia przeprowadzenie analizy oraz dobór właściwego uzwojenia ślimaków w zależności od:

 • przetwarzanych materiałów w tym również dodatków takich jak: włókna szklane, pigmenty, kreda, talk i inne,
 • panujących ciśnień w układzie plastyfikującym,
 • prędkości liniowych i przepływów laminarnych,
 • kształtów wytłaczanych profili,
 • problemów z przegrzewaniem tworzywa na etapie uplastyczniania w układzie.

 Dzięki optymalizacji możliwa jest:

 • poprawa jakości powierzchni wyprasek w tym również rozkład barwników,
 • zwiększenie wydajności procesu plastyfikacji,
 • skrócenie czasu dozowania materiału w tym zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do uplastycznienia danej partii materiału,
 • minimalizacja braków produkcyjnych przez eliminacje wad jakościowych w wypraskach, zmianach typu lub koloru przetwarzanego tworzywa
 • zwiększenie płynności tworzywa oraz stopnia wybarwienia tworzywa,
 • zmniejszenie zależności oporów głowicy od natężenia przepływu,
 • zredukowanie pulsacji natężenia przepływu i poprawa przepływów laminarnych,
 • zwiększenie efektywności transportowania tworzywa,
 • poprawa jednorodności cieplnej oraz mechanicznej
 • wzrost i większa stabilizacja ciśnienia wzdłuż układu plastyfikacji
 • optymalizacja poziomu zużycia prądu względem ilości przetwarzanego materiału.