OFERTA

Mechaniczna osłona zapobiega przed niekontrolowanym wyciekiem tworzywa i jednoczesnym zabrudzeniem cylindra i grzałek opaskowych jak również zapobiega przed zniszczeniem termomat izolacyjnych spowodowanych oblepieniem przez tworzywo.

Osłona mechaniczna wykonana jest ze specjalnego materiału charakteryzującego się :

  • wysoką odpornością cieplną,
  • wysoką odpornością na działanie odczynników chemicznych i rozpuszczalnikowych
  • właściwością antyadhezyjną
  • dobrymi właściwościami dielektryczymi
  • niskim współczynnikiem tarcia statycznym i dynamicznym
  • obojętnością fizjologiczną

Osłona zachowuje większość swoich cech materiałowych nawet przy temperaturach rzędu 260°C. Proces degradacji osłony następuje dopiero w temperaturze ok. 400 °C.  Materiał jest odporny na działanie niemal wszystkich znanych pierwiastków i związków chemicznych oraz nie jest rozpuszczalny w żadnym rozpuszczalniku w temperaturze do ok. 300 °C. Materiał osłony wystawiony na działanie zmiennych warunków atmosferycznych (okres ekspozycji: ponad 20 lat) nie wykazuje żadnych zmian właściwości. Materiał osłony mechanicznej ma najniższy współczynnik tarcia spośród wszystkich ciał stałych i wynosi w zakresie 0,05μ  do 0,09μ . Tym samym oddzielenie tworzywa, które wypłynęło z nieszczelnego połączenia dysza – gniazdo formy wtryskowej, od osłony mechanicznej jest szybkie i proste.

 

Osłony mechaniczne wykonywane są indywidualnie pod średnicę zaizolowaną cylindra wtryskarki.