ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa obszarów placów zabaw możliwe jest zastosowanie obrzeży elastycznych w kolorach płyt SBR oraz EPDM. W przypadku, gdy nawierzchnia bezpieczna układana jest na istniejących podłożach typu kostka brukowa, beton i nie ma możliwości osadzenia obrzeży aby zniwelować różnicę w wysokości pomiędzy podbudową a bezpieczną nawierzchnią stosuje się bezpieczne gumowe płyty skośne (płyty podjazdowe) – dotyczy grubości płyt 30, 45 oraz 60mm.
Alternatywną nawierzchnią stosowaną do alejek doprowadzających do placów zabaw są elastyczne kostki gumowe typu behathon.
ŁĄCZENIE PŁYT O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

Ze względu na specyfikę placów zabaw, płyty FLEXIZONE umożliwiają łączenie różnych grubości płyt w taki sposób aby wierzchnia warstwa po połączeniu tworzywa równą płaszczyznę. Sposób ten możliwy jest do zastosowania w przypadku podbudowy z kruszywa, poprzez skompensowanie różnicy wysokości płyt o różnych grubościach.