Nawierzchnie bezpieczne Flexizone należy stosować na uprzednio przygotowanym podłożu tj. podsypka z kamienia, betonu lub asfalcie. Jeśli podłoże nie jest odpowiednio przygotowane należy w pierwszej kolejności wykorytować miejsce pod bezpieczną nawierzchnię, następnie wprawić obrzeża, po czym nawieźć odpowiednią ilość kamienia lub wylać beton, zachowując odpowiednie spadki terenu. Dopiero na tak przygotowane podłoże można stosować bezpieczną nawierzchnię.