OFERTA

Ikon - Protokoły pomiarowe - ELS

Cylindry i głowice maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych zostały poddane pomiarom przez niezależne instytuty i jednostki pomiarowo kontrolne. Badany był stopień oszczędności przed i po zaizolowaniu ww. jednostek w zależności od ich wielkości oraz temperatur przetwórstwa.

Pomiary były prowadzone przez dłuższy cykl produkcyjny tak by wartości uzyskanych wyników były miarodajne a nie chwilowe.

Testy odbyły się w siedzibach spółek MAGMA EXTERIORS & INTERIORS (Bohemia), JUTA oraz WAVIN Ekoplastik.

W załącznikach przedstawiono protokoły pomiarowe poboru mocy elektrycznej niezbędnej do nagrzania i właściwej pracy wtryskarek oraz linii do wytłaczania wyposażonych w filtr, pompę oraz głowicę szczelinową.

Poniżej przedstawiamy zależności temperatur i uzyskanych poziomów oszczędności.

Juta – Protokół pomiarowy – Ściągnij plik PDF
Exteriors-Interiors – Protokół pomiarowy – Ściągnij plik PDF
Ekoplastik – Protokół pomiarowy – Ściągnij plik PDF

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATUR A UZYSKANA OSZCZĘDNOŚĆ