MODYFIKACJE CYLINDRÓW

Na potrzeby naszych Klientów modyfikujemy cylindry do wytłaczarek oraz wtryskarek do tworzyw sztucznych oraz gumy w celu dopasowania układu plastyfikującego do prowadzonego procesu technologicznego oraz przetwarzanego materiału.

Modyfikacje polegają na:
• skróceniu bądź wydłużeniu cylindra i dołączeniu kołnierzy,
• podziale cylindra monolitycznego na segmenty,
• wymianie wkładki gładkiej na rowkowaną,
• dodaniu bądź zaślepieniu istniejącego gniazda odgazowującego,
• dodaniu gniazda pod dozowniki boczne,
• dodaniu gniazd pod dozowniki cieczowe,
• dodaniu przyłącza gazu obojętnego,
• udrożnieniu i odkamienieniu kanałów grzewczo chłodzących w cylindrach do gumy,
• modyfikacji zasypu pod dozowanie: proszkami / granulatem / gumą w postaci pasków,
• adaptacji gniazda zasypu pod dozownik bądź lej zasypowy,
• poprawie szczelności połączenia cylindra z dyszą wtryskową.