ZASTOSOWANIE ZREGENEROWANYCH CYLINDRÓW

Cylindry do wtryskarek oraz wytłaczarek w procesach, w których występuje wysoka ścieralność przetwarzanego materiału z układem plastyfikującym w tym również dodatki o wysokiej zawartości włókna szklanego w materiale.

Pozostałe zastosowanie:
• cylindry do wtryskarek,
• cylindry do wytłaczarek,
• cylindry do siłowników hydraulicznych do zastosowań przemysłowych, obrabiarkowych, w prasach hydraulicznych, walcarach, a także w urządzeniach budowlanych w tym koparki, do hydrauliki opuszczania i podnoszenia przęseł, ramp, furt, drzwi itp.