MODYFIKACJE GEOMETRII ŚLIMAKÓW

Na potrzeby naszych Klientów modyfikujemy geometrię ślimaków do wytłaczarek i wtryskarek do tworzyw sztucznych i gumy w celu zwiększenia wydajność danego układu plastyfikującego oraz dopasowania układu do przetwarzanego materiału.

Modyfikacje polegają na:
• ślimaki do wtryskarek oraz wytłaczarek do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy o średnicy w zakresie Ø20 mm ÷ Ø1000 mm oraz długości do 6000mm,
• dodaniu strefy barierowej do uniwersalnego jednozwojnego ślimaka – bariera jest wykonywana metodą nadbudowy uzwojenia na rdzeń ślimaka, następnie I warstwa zostaje pokryta twardą i ultratwardą powłoką o grubości 1mm i twardości w zakresie 60 ÷ 64 HRC w procesie napawania plazmowego proszkami ceramicznymi i metalicznymi – technologia PTA
• zredukowaniu sprężu ślimaka
• dodaniu strefy odgazowania
• dodaniu stref mieszających
• skrócenie ślimaka zasadniczego i dodanie wymiennej końcówki mieszającej,
• naprawie pękniętych ślimaków (dla rdzeni o minimalnej średnicy Ø40 mm w miejscu ukręcenia)

Wykonujemy analizy i dobór właściwego uzwojenia ślimaków w zależności od:
• przetwarzanych materiałów w tym również dodatków takich jak: włókna szklane, pigmenty, kreda, talk i inne,
• panujących ciśnień w układzie plastyfikującym,
• prędkości liniowych i przepływów laminarnych,
• kształtów wytłaczanych profili,
• problemów z przegrzewaniem tworzywa na etapie uplastyczniania w układzie.

Jak również:
• optymalizujemy geometrię ślimaków celem zredukowania stosunku zużycia prądu do ilości przetworzonego materiału.