TECHNOLOGIA REGENERACJI ŚLIMAKÓW

Regeneracja ślimaków do wtryskarek oraz wytłaczarek do tworzyw sztucznych i gumy technologią trójwarstwowego napawania plazmowego proszkami ceramicznymi i metalicznymi – technologia PTA – plasma transferred arc.
Zastosowana technologia zapewnia doskonałe połączenie ultratwardej powłoki zewnętrznej (III – do 64 HRC ok. 1mm), pośredniej (II – 58 HRC ok. 1mm) i podkładowej (I – wysokość warstwy zależna od wielkości ubytków uzwojeń ślimaka) z materiałem bazowym. Dzięki wysokiej koncentracji energii nanoszone proszki ceramiczne i metaliczne tworzą w łuku plazmowym o temperaturze 10 000ºC ÷ 25 000ºC napoinę o niskim stopniu nadtopienia materiału bazowego (ok. 5%). Stosując zautomatyzowany proces nanoszenia powłok uzyskujemy wysoką powtarzalność procesu, dużą czystość metalurgiczną, jednorodną i gęstą warstwę napawaną, małą głębokość nadtopienia materiału bazowego a przy tym powłoki pozbawione są jakichkolwiek pęknięć na skutek ścisku materiału, dając gwarancje najwyższej jakości i trwałości powierzchni pracującego ślimaka. Napawane proszkowo warstwy charakteryzują się również wysoką odpornością na zużycie cierne, korozję jak również agresywne środowisko chemiczne, przyczyniając się do znacznego przedłużenia użyteczności układu plastyfikującego. Dodatkowo proces regeneracji umożliwia przywrócenie nominalnych parametrów technologicznych przetwórstwa, które wpływają na wydajność oraz jakość procesu wytłaczania oraz wtrysku.