ZALETY REGENERACJI ŚLIMAKÓW

- przywrócenie pierwotnych parametrów wydajnościowych procesu plastyfikacji,
- zwiększenie odporności ściernej ślimaków,
- poprawa jakości powierzchni wyprasek w tym również rozkład barwników,
- zwiększenie wydajności procesu plastyfikacji poprzez modyfikację geometrii układu plastyfikującego pod konkretnie przetwarzane materiały,
- skrócenie czasu dozowania materiału w tym zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do uplastycznienia danej partii materiału,
- minimalizacja braków produkcyjnych przez eliminacje wad jakościowych w wypraskach, zmianach typu lub koloru przetwarzanego tworzywa
- zwiększenie płynności tworzywa oraz stopnia wybarwienia tworzywa,
- zmniejszenie zależności oporów głowicy od natężenia przepływu,
- zredukowanie pulsacji natężenia przepływu i poprawa przepływów laminarnych,
- zwiększenie efektywności transportowania tworzywa,
- poprawa jednorodności cieplnej oraz mechanicznej,
- wzrost i większa stabilizacja ciśnienia wzdłuż układu plastyfikacji,
- optymalizacja poziomu zużycia prądu względem ilości przetwarzanego materiału.