OFERTA

Stanowisko do czyszczenia ślimaków - ELS

Stanowisko służy do czyszczenia ślimaków metodą destylacji rozkładowej – pirolizy. Występują dwie wersje urządzenia – dla ślimaków o długości do 2500mm i maksymalnej średnicy Ø150mm oraz głowic oraz innych elementów o średnicach do Ø1000mm i długości do 1500mm. Urządzenie mobilne umożliwiające ustawić oś wprowadzania elementów.

Po wprowadzeniu elementu i zamknięciu komory czyszczącej następuje automatyczny start. Proces czyszczenia ślimaków polega na bezkatalitycznym rozkładzie termicznym substancji prowadzony poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury, w zamkniętej komorze bez kontaktu z tlenem oraz innymi czynnikami utleniającymi z dodatkowym systemem odgazowania. W trakcie pirolizy bardziej złożone związki chemiczne wchodzące w skład pirolizowanej substancji ulegają rozkładowi do prostszych związków o mniejszej masie cząsteczkowej. Czas trwania procesu pirolizy trwa od 3 do 10 godzin, zależnie od materiału oraz ilości zanieczyszczeń. Układ grzewczy urządzenia jest zaizolowany matą termoizolacyjną, dzięki czemu poziom zużycia prądu niezbędnego do nagrzania układu został zminimalizowany.