OFERTA

natryskiwanie na zimno COLD SPRAY - ELS

Proces natryskiwania na zimno charakteryzujący się brakiem deformacji i zmian strukturalnych w materiale rodzimym poprzez nanoszenie powłok w temperaturze poniżej temperatury topnienia materiału. Wykonujemy również natryskiwanie z wykorzystaniem 60% węglika wolframu o twardości 6500Hv i 40% stali o twardości 60HRC.

Cold Spray technologię stosujemy do regeneracji elementów metalowych w tym odbudowa powierzchni zużytych mechanicznie, skorodowanych, przywracając powierzchnie do wymiarów nominalnych. Możliwe jest tworzenie grubych powłok z aluminium, miedzi, cynku, niklu i cyny. W procesie cold spray brak jest wysokich temperatur, niebezpiecznych gazów, promieniowania UV, żrących chemikaliów a regeneracja elementów sprowadza się do obróbki tylko obszaru uszkodzonego.