OFERTA

Korzyści zregenerowanych cylindrów - ELS
 • przywrócenie pierwotnych parametrów wydajnościowych procesu plastyfikacji,
 • przywrócenie pierwotnej twardości i odporności ściernej cylindra,
 • wzrost homogenizacji, stopnia uplastycznienia oraz wybarwienia tworzyw

 • redukcja pulsacji natężenia przepływu,
 • modyfikacja cylindra poprzez dopasowanie geometrii (strefa gładka / rowkowana), strefa odgazowująca, wydłużenie / skrócenie cylindra, wpływa na poprawę jakości i wydajności procesu plastyfikacji,
 • poprawa szczelności połączenia cylinder z dyszą wtryskową eliminuje problem wycieków tworzywa z układu,
 • skrócenie czasu dozowania materiału w tym zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do uplastycznienia danej ilości materiału,
 • minimalizacja braków produkcyjnych, ze względu na eliminacje wad jakościowych w wypraskach, zmianach typu lub koloru przetwarzanego tworzywa,
 • zwiększenie efektywności transportowania tworzywa,
 • poprawa jednorodności cieplnej oraz mechanicznej,
 • uzyskanie wyższych ciśnień w układzie plastyfikującym
 • optymalizacja poziomu zużycia prądu względem ilości przetwarzanego materiału.