OFERTA

Zalety zregenerowanych ślimaków - ELS
 • przywrócenie pierwotnych parametrów wydajnościowych procesu plastyfikacji,
 • zwiększenie odporności ściernej ślimaków,
 • poprawa jakości powierzchni wyprasek w tym również rozkład barwników,

 • zwiększenie wydajności procesu plastyfikacji poprzez modyfikację geometrii układu plastyfikującego pod konkretnie przetwarzane materiały,
 • skrócenie czasu dozowania materiału w tym zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do uplastycznienia danej partii materiału,
 • minimalizacja braków produkcyjnych przez eliminacje wad jakościowych w wypraskach, zmianach typu lub koloru przetwarzanego tworzywa
 • zwiększenie płynności tworzywa oraz stopnia wybarwienia tworzywa,
 • zmniejszenie zależności oporów głowicy od natężenia przepływu,
 • zredukowanie pulsacji natężenia przepływu i poprawa przepływów laminarnych,
 • zwiększenie efektywności transportowania tworzywa,
 • wyeliminowanie spadku wydajności na wtryskarce i wytłaczarce,
 • poprawa jednorodności cieplnej oraz mechanicznej
 • wzrost i większa stabilizacja ciśnienia wzdłuż układu plastyfikacji
 • optymalizacja poziomu zużycia prądu względem ilości przetwarzanego materiału.