OFERTA

Zalety izolacji cylindrów ELS
  • obniżenie kosztów produkcji,
  • poprawa warunków pracy na hali produkcyjnej,
  • zwiększone bezpieczeństwo operatorów maszyn potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa,
  • zwiększona żywotność elementów grzejnych maszyny
  • stabilniejszy proces przetwórstwa

  • zabezpieczenie grzałek oraz czujników przed niekontrolowanym wyciekiem tworzywa dzięki zastosowaniu osłon mechanicznych.
  • minimalizacja powstawania mostków cieplnych,
  • skrócenie czasu nagrzewania cylindrów
  • indywidualne pasowanie pod jednostkę grzejną, gwarancją eliminacji powstawania mostków cieplnych,
  • każdorazowa inspekcja maty termoizolacyjnej umożliwia właściwe zaplanowanie punktów serwisowych na cylindrze oraz dostępów do czujników ciśnień, temperatur, przewodów, puszek elektrycznych, zamknięć klinowych, wentylatorów, śrub regulacyjnych bez konieczności demontażu izolacji.