CZUJNIKI WYCIEKU TWORZYWA

ZASTOSOWANIE
Czujnik obecności tworzywa jest uniwersalnym układem stosowanym do wszystkich typów wtryskarek, który ma za zad
anie wykryć obecność tworzywa cofającego się z dyszy wtryskarki przy wejściu do form wtryskowej, w przypadkach nieszczelności połączenia bądź awarii.


Czujnik zapobiega przed:
• uszkodzeniami grzałek opaskowych na cylindrze
• uszkodzeniami czujników temperatur oraz cz. ciśnień wynikające z oblania ich przez uplastycznione tworzywo
• uszkodzeniami mat termoizolacyjnych, w przypadku zamontowania na cylindrze maszyny,
• przerwami produkcyjnymi spowodowanymi koniecznością czyszczenia układów i wymianą uszkodzonych podzespołów,
• brakami produkcyjnymi, informując użytkownika o wycieku tworzywa, a co za tym idzie możliwości niewłaściwego dawkowania tworzywa i defekcie w wyprasce.
• pośrednio informuje o zużyciu i nieszczelnościach połączenia dysza – gniazdo formy wtryskowej.

ZASADY DZIAŁANIA
Czujnik instaluje się przy dyszy wtryskowej. W przypadku kontaktu tworzywa z powierzchnią czujnika, system uruchomi sygnalizację dźwiękową oraz świetlną bądź na indywidualne zamówienie może zostać podłączony z układem sterowania wtryskarki, dzięki czemu podczas wycieku tworzywa nastąpi automatycznie zatrzymanie procesu wtryskowego.