TECHNOLOGIA REGENEROWANYCH CYLINDRÓW

Indywidualny dobór materiałów ściernych, kąta przecięcia śladów, rodzaju cieczy chłodząco – smarującej, nacisku powierzchniowego oraz prędkości głowicy posuwisto-zwrotnej, gwarantuje uzyskanie dużej dokładności wymiarowej i wysokiej klasy chropowatości procesu honowania.

Wykonywane regeneracje cylindrów do wtryskarek i wytłaczarek w wersjach: azotowanych, bimetalicznych jak również do siłowników hydraulicznych polegają na powiększeniu otworu wewnętrznego w procesie gładzenia. W przypadku regeneracji cylindrów ze stali azotowanej, po honowaniu cylindry poddawane są utwardzeniu w procesie obróbki cieplno-chemicznej metodą azotowania gazowego. W pozostałych układach po przehonowaniu twardość pozostaje taka jak w pierwotnym układzie.

Etapy regeneracji cylindrów:
• analiza zużycia cylindra na poszczególnych strefach uplastyczniania,
• przeprowadzenie procesu honowania otworu wewnętrznego na nadwymiar, dzięki któremu wyeliminowane zostają powierzchnie zużyte, zarysowane oraz uszkodzone,
• poddanie cylindrów ze stali azotowanej, utwardzeniu w procesie obróbki cieplno-chemicznej metodą azotowania gazowego,
• dopasowanie zregenerowanego ślimaka / tłoczyska siłownika do nadwymiarowego otworu cylindra,
• w przypadku cylindrów rowkowanych, wykonujemy nową tuleje rowkowaną i wymieniamy ją w miejsce uszkodzonej bądź zużytej tulei.