elspoland

WŁAŚCIWOŚCI

Osłona mechaniczna jest wykonana z materiału, który charakteryzuje się:

  • wysoką odpornością cieplną,
  • wysoką odpornością na działanie odczynników chemicznych i rozpuszczalnikowych,
  • właściwością antyadhezyjną,
  • dobrymi właściwościami dielektryczymi,
  • niskim współczynnikiem tarcia statycznym i dynamicznym,
  • obojętnością fizjologiczną.

Osłony mechaniczne, które chronią izolacje wtryskarek , zachowują większość swoich cech materiałowych nawet przy temperaturach rzędu 260 °C. Proces degradacji osłony następuje dopiero w temperaturze ok. 400 °C. Materiał jest odporny na działanie niemal wszystkich znanych pierwiastków i związków chemicznych oraz nie jest rozpuszczalny w żadnym rozpuszczalniku w temperaturze do ok. 300 °C. Wystawiony na działanie zmiennych warunków atmosferycznych (okres ekspozycji: ponad 20 lat), nie wykazuje żadnych zmian właściwości. Materiał osłony mechanicznej ma najniższy współczynnik tarcia spośród wszystkich ciał stałych i zawiera się w przedziale od 0,05 μ do 0,09 μ. Tym samym oddzielenie tworzywa, które wypłynęło z nieszczelnego połączenia dysza – gniazdo formy wtryskowej od osłony mechanicznej, jest szybkie i proste.