elspoland

CZUJNIKI WYCIEKU TWORZYWA

ZASTOSOWANIE

Czujnik obecności tworzywa jest uniwersalnym układem stosowanym do wszystkich typów wtryskarek. Jego zadaniem jest wykrywanie obecności tworzywa, które cofa się z dyszy wtryskarki przy wejściu do form wtryskowej w przypadkach nieszczelności połączenia bądź awarii.

Czujnik chroni przed:

  • uszkodzeniami grzałek opaskowych na cylindrze,
  • uszkodzeniami czujników temperatur oraz czujników ciśnień wynikającymi z oblania ich przez uplastycznione tworzywo,
  • uszkodzeniami, jakim mogą ulegać maty termoizolacyjne do cylindrów , w przypadku ich zamontowania na cylindrze maszyny,
  • przerwami produkcyjnymi spowodowanymi koniecznością czyszczenia układów i wymianą uszkodzonych podzespołów,
  • brakami produkcyjnymi, informując użytkownika o wycieku tworzywa i co za tym idzie – o możliwości niewłaściwego dawkowania tworzywa i defekcie w wyprasce.

Pośrednio informuje o zużyciu i nieszczelnościach połączenia dysza – gniazdo formy wtryskowej.

ZASADY DZIAŁANIA

Element kontrolny instaluje się przy dyszy wtryskowej. W przypadku kontaktu tworzywa z jego powierzchnią system uruchomi sygnalizację dźwiękową oraz świetlną. Na indywidualne zamówienie czujnik może zostać podłączony z układem sterowania wtryskarki. Dzięki temu podczas wycieku tworzywa nastąpi automatycznie zatrzymanie procesu wtryskowego.