PŁYTY SBR WYSTĘPUJĄ W NASTĘPUJĄCYCH KOLORACH:


PŁYTY EPDM WYSTĘPUJĄ W NASTĘPUJĄCYCH KOLORACH:


 
GRUBOŚCI PŁYT FLEXI ZONE:


hic


DOBÓR GRUBOŚCI PŁYT DO WYSOKOŚCI UPADKU

Tabela przedstawia współczynniki bezpiecznych upadków przypisane do każdej z grubości produkowanych płyt FLEXIZONE. Wg. obowiązujących norm unijnych pod każdym urządzeniem na placu zabaw powinna być zamontowana nawierzchnia o takim współczynniku bezpiecznego upadku aby w przypadku upadku dziecka z danej wysokości właściwie zamortyzowała upadek. Istnieje możliwość łączenia płyt (dotyczy wyłączenie podbudowy z kruszywa) o różnej grubości aby zapewnić odpowiednie strefy bezpiecznych upadków.