MODYFIKACJE CYLINDRÓW

Na potrzeby naszych Klientów, poza regeneracją cylindrów do wtryskarek i wytłaczarek, wykonujemy także ich modyfikacje. Obejmujemy nimi cylindry maszyn do tworzyw sztucznych oraz gumy w celu dopasowania układu plastyfikującego do prowadzonego procesu technologicznego oraz przetwarzanego materiału.

Zakres wykonywanych modyfikacji:

 • skrócenie bądź wydłużenie cylindra i dołączenie kołnierzy,
 • podział cylindra monolitycznego na segmenty,
 • wymiana wkładki gładkiej na rowkowaną,
 • dodanie bądź zaślepienie istniejącego gniazda odgazowującego,
 • dodanie gniazda pod dozowniki boczne,
 • dodanie gniazd pod dozowniki cieczowe,
 • dodanie przyłącza gazu obojętnego,
 • udrożnienie i odkamienienie kanałów grzewczo-chłodzących w cylindrach do gumy,
 • modyfikacja zasypu pod dozowanie: proszkami / granulatem / gumą w postaci pasków,
 • adaptacja gniazda zasypu pod dozownik bądź lej zasypowy,
 • poprawa szczelności połączenia cylindra z dyszą wtryskową.

Wykonujemy również modyfikacje i regeneracje ślimaków, które nasi Klienci mogą dopasować do potrzeb realizowanej produkcji.