Płyty gumowe na plac zabaw - ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE


Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa obszarów placów zabaw możliwe jest zastosowanie obrzeży elastycznych w kolorach płyt SBR oraz EPDM. W przypadku, gdy mata gumowa na plac zabaw jest układana na istniejących podłożach typu kostka brukowa, beton zazwyczaj nie ma możliwości osadzenia obrzeży. W takich sytuacjach, aby zniwelować różnicę w wysokości pomiędzy podbudową a bezpieczną nawierzchnią, stosuje się bezpieczne gumowe płyty skośne (płyty podjazdowe) – dotyczy grubości płyt 30, 45 oraz 60 mm.
Alternatywną nawierzchnią, którą można stosować w alejkach doprowadzających do placów zabaw, są elastyczne kostki gumowe typu behathon.
Płyty gumowe na plac zabaw -ŁĄCZENIE PŁYT O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

Ze względu na specyfikę placów zabaw istotne jest to, że właściwości produktów FLEXIZONE pozwalają na łączenie różnych grubości płyt w taki sposób, aby wierzchnia warstwa po połączeniu tworzyła równą płaszczyznę. Ten sposób jest możliwy do zastosowania w przypadku podbudowy z kruszywa, poprzez skompensowanie różnicy wysokości płyt o różnych grubościach.