elspoland

BUDOWA termomat termoizolacyjnych

Aerogel – materiał o najlepszym współczynniku izolacyjności cieplnej dostępnym na świecie. Materiał stosowany przez NASA do izolacji statków kosmicznych, skafandrów kosmonautów itp.

Maty termoizolacyjne stosowane przez ELS POLAND do izolacji wszelkiego rodzaju urządzeń są zawsze wykonywane wg projektu opracowanego na podstawie pomiarów zebranych podczas pierwszej wizyty naszego serwisu, który uwzględnia wszystkie aspekty związane z maksymalnym ograniczeniem emisji ciepła. Niemniej istotnym są też względy ergonomii przy eksploatacji wytłaczarki czy wtryskarki. Najważniejszym elementem termomaty jest wewnętrzna warstwa izolacyjna, którą stanowi podwójna warstwa aerogelu. Materiału, który aktualnie jest najlepszym materiałem izolacyjnym na świecie stosowanym do tego typu rozwiązań,  posiada najniższy współczynnik przenikalności cieplnej λ wynoszący 0,015[W/mK]. Przewyższa on kilkukrotnie stosowane dotychczas materiały izolacyjne. Co przekłada się w bardzo wysoką skuteczność termoizolacji przy stosunkowo cienkiej warstwie.

Przekłada się to na możliwości zastosowania we wtryskarkach czy wytłaczarkach gdzie miejsca na nie jest bardzo mało ze względu na zamontowane osłony mechaniczne. Każda mata termiczna skład się z trzech zasadniczych części: tkanina wewnętrzna, zasadnicza warstwa izolacyjna z aerogelu i warstwa zewnętrzna. Maty montowane są bezpośrednio na grzałkach opaskowych cylindra, stąd wymagana jest wysoka odporność temperaturowa warstwy wewnętrznej. W naszych termomatach jest to wartość co najmniej 1200ºC. Zasadnicza warstwa izolacyjna z aerogelu ma standardowo grubość 26[mm]. Przy takiej konstrukcji uzyskujemy optymalną, bardzo wysoką skuteczność izolacji termicznej. Redukcja zużycia energii elektrycznej grzania cylindra wtryskarki czy wytłaczarki wynosi gwarantowane 40% (przy temperaturze pracy 250ºC). Trzecią, zewnętrzną warstwę stanowi tkanina, od której nie wymagamy zbyt wysokiej odporności na temperatury (min. 400ºC) a jedynie aby zabezpieczała matę termiczną przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie eksploatacji, w tym również przy ewentualnie częstych demontażach (wymiana grzałek na cylindrze). Do zamontowania mat na cylindrze służą paski z klamrami wielokrotnego użycia, które w sposób pewny gwarantują mocowanie mat, są szybkie i bezproblemowe przy demontażu i montażu. Dla uzyskania najlepszych efektów oszczędności energii, nasze maty są wykonywane wg indywidulanych projektów. Przez to eliminujemy tzw. mostki termiczne czy nieciągłości izolacji będącej wynikiem różnych rozwiązań konstrukcyjnych i modyfikacji np. dla tego samego typu wtryskarek.

Specjalizujemy się w nawierzchniach na place zabaw. Sprawdź ofertę bezpiecznych nawierzchni w naszej ofercie.