elspoland

ZALETY

Zalety obudowy termoizolacyjnej

Podczas procesu wtryskowego może zdarzyć się problem z wyciekiem tworzywa z dyszy wtryskowej. Efektem tego jest uszkodzenie elementów osadzonych na cylindrze wtryskowym, w tym czujniki, grzałki, przewody, puszki elektryczne. Zastosowanie osłon mechanicznych zapobiega wymienionych wyżej uszkodzeniom wynikającym z wycieków tworzywa z dyszy wtryskowej. Jednocześnie zastosowanie osłon chroni maty termoizolacyjne zamontowane na cylindrze. Skuteczna ochrona układu wtryskowego eliminuje czas przeznaczany na usuwanie awarii i czyszczenie cylindrów w momencie wycieków jak również przekłada się na niższy koszt eksploatacji danej maszyny.