elspoland

Aerogelowe Izolacje Przemysłowe

Termomaty są to izolacje przemysłowe wykonane ze specjalnych tkanin odpornych na wysokie temperatury, a ich warstwa izolacyjna wykonana z AEROŻELU posiada najlepszy współczynnik izolacyjności cieplnej dostępny obecnie na świecie, kilkukrotnie przewyższający parametry izolacyjne stosowanych przez wielu producentów. Gwarantuje to minimalizacje promieniowania cieplnego do otoczenia, zwiększenie bezpieczeństwa operatorów maszyn. Konstrukcja maty składa się ze specjalnie opracowanych warstw termoizolacyjnych tworzącą jednolitą strukturę szczelnie opasającą cylinder. .

Uniwersalność – mat termoizolacyjnych

Dużą zaletą jest uniwersalność zastosowań mat termoizolacyjnych. W wielu przypadkach można je instalować bezpośrednio na wielu maszynach lub urządzeniach emitujących wysokie promieniowanie cieplne. Montaż i demontaż mat jest bardzo szybki i nie wymaga dodatkowych operacji.

Najwyższa jakość izolacji

W celu zagwarantowania najwyższej jakości izolacji, która przekłada się na wysoką redukcje zużycia prądu, każdorazowo serwis ELS projektuje indywidualną izolację na dany cylinder wtryskarki, w celu zminimalizowania powstawania mostków cieplnych, uwzględniając czujniki temperatur, podpór cylindra, puszek elektrycznych, wyprowadzenia w bezpieczny sposób przewodów od grzałek itp. Finalnie zaprojektowana i wykonana izolacja zapewnia obsłudze maszyny możliwość szybkiego i łatwego demontażu danej maty i dojścia do grzałek bądź innych elementów maszyny.

Poziom izolacyjności maty z aerogelu. Maty izolacyjne

Poziom izolacyjności dwu centymetrowej maty z aerogelu odpowiada ok. 8 – 10 cm maty izolacyjnej stosowanych powszechnie na tego typu elementy maszyn (np. z wełny technicznej bądź ceramicznej itp.) – najczęściej spotykana grubość to ok 3 – 4 cm.

Dzięki temu poziom izolacyjności maty z aerogelu jest co najmniej 2 krotnie wyższy, a co za tym idzie redukcja zużycia prądu będzie co najmniej 2 nawet do 3x wyższa (dla przykładu izolacja matą z aerogelu na maszynie o temperaturach przetwórstwa ok 250ºC redukuje zużycie prądu o ok. 40%.

Dodatkowo maty z aerogelu najczęściej mieszczą się pomiędzy cylinder a osłony bezpieczeństwa maszyny i nie wymagają ingerencji w BHP maszyny w tym przeróbek osłon bądź ich całkowite usunięcie.

Zalety AEROGELOWYCH IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH:

  • Obniżenie kosztów produkcji, poprzez znaczącą redukcje zużycia prądu potrzebnego do nagrzania i utrzymywania stałych temperatur na cylindrze
  • Poprawa warunków pracy na hali produkcyjnej – zmniejszona emisja ciepła
  • Zwiększona żywotność elementów wykonawczych maszyn
  • Stabilność temperaturowa cylindra
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i ergonomii pracy
  • Redukcja zapylenia i emisji CO2
  • Innowacyjna konstrukcja mat tworząca ciągłość izolacji cylindra minimalizując występowanie mostków cieplnych.