elspoland

OSZCZĘDNOŚCI

Oszczędności przy zastosowaniu termomat ELS POLAND

Izolacje wtryskarek, wytłaczarek i innych urządzeń za pomocą mat zapewniają znaczne oszczędności energii. W celu zagwarantowania najwyższej jakości osłony, która przekłada się na wysoką redukcję zużycia prądu, każdorazowo izolacja cylindra wtryskarki jest projektowana u mierzona przez serwis ELS indywidualnie dla danego urządzenia. Celem takiego działania jest jak najskuteczniejsze zminimalizowanie powstawania mostków cieplnych. W projekcie są uwzględniane takie elementy jak: czujniki temperatur, podpory cylindra, puszki elektryczne, wyprowadzenie w bezpieczny sposób przewodów od grzałek itp. Finalnie zaprojektowana i wykonana izolacja cylindra wytłaczarki lub wtryskarki zapewnia obsłudze maszyny możliwość szybkiego i łatwego demontażu danej maty. To z kolei gwarantuje szybki dostęp do grzałek bądź innych elementów maszyny. Poziom izolacyjności maty z aerożelu kilkukrotnie przewyższa ten oferowany przez izolację z wełny technicznej. Dodatkowo maty termoizolacyjne do cylindrów z tego materiału najczęściej mieszczą się pomiędzy cylinder a osłony bezpieczeństwa maszyny. Dzięki temu nie wymagają ingerencji w BHP maszyny, w tym przeróbek bądź całkowitego usunięcia osłon.