ULTRADŹWIEKOWE BADANIE SZCZELNOŚCI

ultradźwieki 0
ultradźwieki 1
ultradźwieki 2
ultradźwieki 3

W ramach kompleksowej obsługi naszych Klientów proponujemy naprawę nietypowych uszkodzeń w oparciu o najnowsze zdobycze techniki. Przecież wtryskarka lub wytłaczarka to nie tylko regeneracja ślimaka i cylindra czy ich wymiana na nowe. To także zespół oprzyrządowania, bez którego układy plastyfikujące nie mogłyby pracować. W zależności od uszkodzenia, przed przystąpieniem do naprawy, wybieramy jedną ze stosowanych przez nas metodę badań nieniszczących materiału części, który jest przedmiotem naprawy. Należą do nich:

 • badania ultradźwiękowe UT
 • badania radiologiczne promieniami X
 • badania penetracyjne PT
 • badanie twardości
 • analiza i badanie składu chemicznego PMI

  W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań, wybieramy optymalną technologię naprawy zaistniałego uszkodzenia, gwarantującą przywrócenie pierwotnych własności. Do najczęściej stosowanych należy zaliczyć:

 • wszelkiego rodzaju spawanie
 • napawanie technologią PTA
 • nakładanie różnego rodzaju powłok
 • utwardzanie powierzchniowe za pomocą obróbki cieplno-chemicznej
 • łączenie za pomocą specjalnie dobranych klejów pod kątem wytrzymałości, rodzaju pracy połączenia, środowiska pracy, wymogów bezpieczeństwa
 • tulejowanie czopów i cylindrów
 • uszczelnianie zaistniałych nieszczelności za pomocą czopowania przy zastosowaniu metody wcisku, połączenia gwintowanego, połączenia klejowego czy kompilacji w/w metod
 • uzupełnianie uszkodzonych części i łączenie m.in. za pomocą dodatkowych kołnierzy
 • Na wykonane prace udzielamy stosownej gwarancji.