SHOOTING HOUSE RUBOX

SHOOTING HOUSE

Modułowy system RUBOX dzięki elementom konstrukcyjnym pozwala na ćwiczenia z bronią małokalibrową i wielkokalibrową z pociskami kalibru 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm oraz gładko lufowej, kaliber 338 LAPUA 285 GRAIN, jak i .50 BMG 750 gr A-MAXR Match™ wystrzelonych z odległości 1 metra, 12,7×99 mm M33 BALL co pozwala na:

 1.  budowę każdej wielkości shooting house o dowolnym przeznaczeniu i konfiguracji w istniejących już obiektach takich jak całe budynki, hale lub inne pojedyncze pomieszczenia,
 2.  budowę shooting house na halach lub budynkach gdzie modułowy system Rubox jest samodzielną konstrukcją niezależnie umiejscowioną bez dodatkowych elementów wspierających, czy wzmacniających, a jednocześnie całkowicie mobilną dzięki możliwości szybkiego demontażu i przebudowy shooting house,
 3.  wybudowanie na otwartej przestrzeni np. strzelnicy samodzielnego shooting house bez wykorzystania elementów wspierających czy wzmacniających konstrukcję systemu RUBOX przy czym całkowicie mobilną dzięki możliwości demontażu i sprawnej przebudowy shooting house.
 4. budowę shooting house na zupełnie płaskiej i otwartej przestrzeni z elementów modułowego systemu RUBOX z wykorzystaniem budowy ścian zabezpieczających zewnętrznych poza shooting house wybudowanych z modułowego systemu RUBOX, które dodatkowo spełniają rolę wału zabezpieczającego przed przypadkowym wydostaniem się pocisku poza shooting house.

Modułowy system RUBOX

Modułowy system RUBOX całkowite zabezpiecza podłogi i sufity pojedynczych pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych oraz powierzchni stopni i podstopni, filarów, ramp transportowych i rozładunkowych oraz wszelkiego rodzaju elementów znajdujących się na terenie obiektu, przystosowywanego do ćwiczeń. W tym również już istniejące budynki, hale spełniające rolę shooting house, odpowiednio zaadaptowane poprzez moduły systemu RUBOX takie jak gąsienice stabilizujące, podłoga modułowa AFP, bloczki balistyczne GR250, bloczki balistyczne GR500, nadproża, czy opaski antyrykoszetowe/sygnalizacyjne na drzwi i okna. Dzięki wyjątkowej mobilności tych elementów modułowy system RUBOX pozwala konfigurować pomieszczenia, korytarze, załamania korytarzy, otwory okienne i drzwiowe oraz wszystkie inne niezbędne elementy do realistycznych ćwiczeń i realizacji szczególnych zadań na obiekcie. Przetransferowanie niezwykle realistycznych obrazów na elementy konstrukcyjne modułowego systemu RUBOX wzmacniają realizm i surowość warunków np. ruiny budynków, ceglane ściany, odpadające tynki, płonące elementy konstrukcyjne, wyposażenie pomieszczeń, ściany z pustaków, czy jakiekolwiek inne projekty graficzne wcześniej przygotowane do naniesienia na ściany i elementy składowe modułów RUBOX. Transfer obrazu jest elementem pozwalającym na urealnienie działań i wytrenowaniu nawyków i odruchów, niezbędnych do realizacji założeń i procedur.

Wyjątkowe możliwości w konstrukcji shooting house powstałego z mobilnych elementów modułowego systemu RUBOX ogranicza wyłącznie wyobraźnia osób odpowiedzialnych za realizację zadania. Bezpieczeństwo, trwałość konstrukcji, mobilność elementów, prostota oraz szybkość montażu i demontażu, doskonałe transfery obrazów, skuteczne zabezpieczenia przed rykoszetowaniem pocisków, wielozadaniowość elementów systemu modułowego RUBOX powoduje zmianę perspektywy w spojrzeniu na budowę stałych i modułowych ścian wykorzystywanych w budowie shooting house, poprzez:

 1. rezygnację z elementów płyt stalowych i pancernych powodujących, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, wytwarzanie niebezpiecznych związków lotnych metali ciężkich
 2. niekończącą się możliwość szybkiego konfigurowania struktur wewnętrznych w shooting house m.in. ścian, drzwi okien, filarów, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych etc.,
 3. opcję naniesienia trwałego transferu obrazów na wszystkich powierzchniach modułów RUBOX urealniających warunki działań na terenie shooting house,
 4. umożliwienie prowadzenia działań z bronią w zakresie 360 stopni w tym ostrzał z i do otworów okiennych i drzwiowych,
 5. umożliwienie działania z bronią małokalibrową i wielkokalibrową w tym kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm oraz gładko lufowej, kaliber 338 LAPUA 285 GRAIN oraz .50 BMG 750 gr A-MAXR Match™ wystrzelonych z odległości 1 metra, 12,7×99 mm M33 BALL,
 6. niezawodne zabezpieczenie osób i obiektu przed niekontrolowanym rykoszetowaniem pocisków
 7. możliwość wywarzania i detonacji drzwi w realnych warunkach,
 8. łatwą konserwację pracujących elementów po treningu nie wymagającą dużo czasu i pracy,
 9. ekspresową konserwację uszkodzonych elementów pracujących podczas treningu, co umożliwia ciągłość działań w obiekcie,
 10.  dodatkowe zabezpieczenie opaskami antyrykoszetowymi/ostrzegawczymi miejsc newralgicznych,
 11.  prowadzenie ognia w niewielką strefę nie pozwalając na powstanie w elementach RUBOX kanału chwilowego i przebicia elementu RUBOX,
 12.  zachowanie cyklu ekologicznego tzn wyeliminowania przedostawania się chemicznych substancji niebezpiecznych do powietrza lub na podłogę, a więc i wdychania tych związków przez osoby znajdujące się na terenie shooting house,
 13.  budowę shooting house na terenie już istniejących obiektów z możliwością jego konfiguracji oraz przystosowania do potrzeb i zadań,
 14.  budowę shooting house na otwartej przestrzeni np. strzelnicy z wykorzystaniem wcześniej istniejących zabezpieczeń zewnętrznych m.in. wałów ziemnych, niezbędnych do bezpiecznych ćwiczeń oraz konfiguracji struktury budowlanej shooting house,
 15.  budowę shooting house na otwartej przestrzeni np. terenie płaskim z wykorzystaniem pasa zabezpieczającego shooting house z zewnątrz, wybudowanego z modułowego systemu RUBOX, zabezpieczającego przed przypadkowym wydostaniem się pocisku na zewnątrz strzelnicy,
 16.  prowadzenie treningów z bronią, w tym ostrzału, skierowanego na ściany zewnętrzne oraz okna i drzwi shooting house
 17.  budowę obiektów, które nie wymagają dużego nakładu siły, sprzętu i czasu,

Modułowy system RUBOX w swojej konstrukcji zapewnia możliwość odtworzenia nadzwyczaj realnych warunków walki niezbędnych do realizacji zadań i ćwiczeń przy zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa wszystkim osobom korzystającym z  shooting house. Mobilność i modułowość systemu RUBOX dopuszczają na wykonywanie sprytnych zmian konstrukcyjnych niezbędnych do realizacji różnorodnych działań. Niezwykle sprawny montaż i demontaż elementów składowych modułowego systemu RUBOX zapewnia nieprzerwany cykl treningowy na obiekcie shooting house.