ZALETY REGENERACJI CYLINDRÓW

Zużywanie się elementów konstrukcyjnych maszyny prowadzi do obniżenia jej sprawności i wydajności. Wymiana części nie musi jednak wiązać się z kosztownym zakupem. Alternatywnym rozwiązaniem jest regeneracja cylindrów do wtryskarek i wytłaczarek, która ma wiele dodatkowych zalet. Zaliczają się do nich:

 • przywrócenie pierwotnych parametrów wydajnościowych procesu plastyfikacji,
 • przywrócenie pierwotnej twardości i odporności ściernej cylindra,
 • wzrost homogenizacji, stopnia uplastycznienia oraz wybarwienia tworzyw,
 • redukcja pulsacji natężenia przepływu,
 • modyfikacja cylindra poprzez dopasowanie geometrii (strefa gładka / rowkowana), strefa odgazowująca, wydłużenie / skrócenie cylindra, co wpływa na poprawę jakości i wydajności procesu plastyfikacji,
 • poprawa szczelności połączenia: cylinder – dysza wtryskowa eliminuje problem wycieków tworzywa z układu,
 • skrócenie czasu dozowania materiału, w tym zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do uplastycznienia danej ilości materiału,
 • minimalizacja braków produkcyjnych ze względu na eliminację wad jakościowych w wypraskach, zmianach typu lub koloru przetwarzanego tworzywa,
 • zwiększenie efektywności transportowania tworzywa,
 • poprawa jednorodności cieplnej oraz mechanicznej,
 • uzyskanie wyższych ciśnień w układzie plastyfikującym,
 • optymalizacja poziomu zużycia prądu względem ilości przetwarzanego materiału.

 

Naszą specjalnością jest również regeneracja układów plastyfikujących oraz regeneracja i modyfikacja ślimaków do wtryskarek i wytłaczarek.