elspoland

ZALETY

Zalety zastosowania termomat ELS POLAND

• Obniżenie kosztów produkcji, poprzez znaczącą redukcje zużycia prądu potrzebnego do nagrzania i utrzymywania stałych temperatur na cylindrze,
• Poprawa warunków pracy na hali produkcyjnej – zmniejszona emisja ciepła,
• Zwiększona żywotność elementów wykonawczych maszyn,
• Stabilność temperaturowa cylindra,
• Zwiększenie bezpieczeństwa i ergonomii pracy,
• Redukcja zapylenia i emisji CO2,
• Innowacyjna konstrukcja mat tworząca ciągłość izolacji cylindra minimalizując występowanie mostków cieplnych.