Nawierzchnia poliuretanowa – PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Nawierzchnie bezpieczne z płyt gumowych SBR oraz EPDM FLEXIZONE należy układać naprzemiennie na tzw. przekładkę, na uprzednio przygotowanym STABILNYM podłożu. Do stabilnych podłoży zaliczamy asfaltobeton lub beton wylany z zachowaniem zalecanych spadków terenu, na grubym (frakcja 0-31mm) utwardzonym kruszywie. Dla zwiększenia ilości odpływu wody ze strefy bezpiecznej zaleca się nawiercenie betonu w ilości ok. 1szt / 1m2 przelotowo wiertłem ok fi 16mm. Po obwodzie strefy bezpiecznej należy wprawić: obrzeża gumowe FLEXIZONE lub w przypadku jeśli są wprawione obrzeża betonowe zastosować nakładki gumowe FLEXIZONE na obrzeża betonowe.

Po niższy schemat przedstawia poprawnie przygotowaną podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną z płyt gumowych SBR oraz EPDM: