Nawierzchnie bezpieczne FLEXIZONE należy stosować na uprzednio przygotowanym podłożu, którym może być podsypka z kamienia, beton lub asfalt. Jeśli podłoże nie jest odpowiednio przygotowane, w pierwszej kolejności należy wykorytować miejsce pod bezpieczną nawierzchnię. Następnie trzeba wprawić obrzeża i nawieźć odpowiednią ilość kamienia lub wylać beton, zachowując zalecane spadki terenu. Nawierzchnia poliuretanowa może byś stosowana na tak przygotowane podłoże.