ZALETY REGENERACJI CYLINDRÓW

• przywrócenie pierwotnych parametrów wydajnościowych procesu plastyfikacji,
• przywrócenie pierwotnej twardości i odporności ściernej cylindra,
• wzrost homogenizacji, stopnia uplastycznienia oraz wybarwienia tworzyw,
• redukcja pulsacji natężenia przepływu,
• modyfikacja cylindra poprzez dopasowanie geometrii (strefa gładka / rowkowana), strefa odgazowująca, wydłużenie / skrócenie cylindra, wpływa na poprawę jakości i wydajności procesu plastyfikacji,
• poprawa szczelności połączenia cylinder z dyszą wtryskową eliminuje problem wycieków tworzywa z układu,
• skrócenie czasu dozowania materiału w tym zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do uplastycznienia danej ilości materiału,
• minimalizacja braków produkcyjnych, ze względu na eliminacje wad jakościowych w wypraskach, zmianach typu lub koloru przetwarzanego tworzywa,
• zwiększenie efektywności transportowania tworzywa,
• poprawa jednorodności cieplnej oraz mechanicznej,
• uzyskanie wyższych ciśnień w układzie plastyfikującym,
• optymalizacja poziomu zużycia prądu względem ilości przetwarzanego materiału.