Wyposażenie strzelnic - kulochwyty gumowe

MOBILNE STRZELNICE KONTENEROWE

Mobilna Strzelnica Kontenerowa Szkolno-Bojowa (MSKS-B) to nowoczesne rozwiązanie strzeleckie wykonane z jednego kontenera typu 45HC, spełniające wymagania prawa dotyczącego pojazdów. Zawiera pomieszczenie oczekiwania, halę strzelań z dwiema osiami strzału o długości 7 m, przyłącze do sieci energetycznej 400V, spalinowy zespół elektryczny, system klimatyzacji i wentylacji.

Naczepy podkontenerowe spełniają wymagania przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr 32 poz. 262 z póź. zm.).

Dane techniczne strzelnicy:

Kontener:
a) długość kontenera – 13,77 m
b) szerokość kontenera – 2,44 m
c) wysokość kontenera – 2,90 m

Hala strzelań:
a) długość pomieszczenia – 10,3 m
b) szerokość pomieszczenia – 2,2 m
c) wysokość pomieszczenia – 2,6 m
d) powierzchnia użytkowa pomieszczenia – 22,7 m2
e) kubatura pomieszczenia – 59 m3

Pomieszczenie oczekiwania – śluza:
a) długość pomieszczenia – 1,27 m
b) szerokość pomieszczenia – 2,26 m
c) wysokość pomieszczenia – 2,7 m
d) powierzchnia użytkowa pomieszczenia – 3 m2
e) kubatura pomieszczenia – 7,2 m3

Strefa strzelań strzelnicy kontenerowej przeznaczona jest do strzelania ze stałej linii otwarcia ognia z pistoletów i rewolwerów centralnego i bocznego zapłonu w kalibrze 9 mm oraz pistoletów maszynowych w kalibrze do 9 mm – ogniem pojedynczym, pociskami płaszczowymi i półpłaszczowymi zwykłymi o rdzeniu miękkim.

Mobilna strzelnica

Strzelnica kontenerowa może zostać doposażona o system interaktywny

System nowej generacji oparty na mechanizmie detekcji przestrzelin (lub markerów znaczników laserowych) za pomocą superszybkich kamer na powierzchni ekranu papierowego, sprzężonych z autorskim oprogramowaniem dającym możliwość realizacji treningów strzeleckich, strzelań rekreacyjnych, szkoleń i zawodów strzeleckich.

Komponenty techniczne produktu:

EKRAN – konstrukcja stalowa, zaprojektowana i wykonana na zamówienie, zgodnie z wymogami dostępnej przestrzeni kulochwytu. Zapewnia wyświetlanie obrazu i stanowi integralną część systemu. Wyposażony w wymienne rolki papierowe przewijane za pomocą silników elektrycznych
JEDNOSTKA CENTRALNA – komputer – system operacyjny Windows wraz urządzeniami peryferyjnymi w postaci kamer, doświetlaczy i źródła obrazu.
DETEKTOR RUCHU GŁOWY STRZELCA – montowany na ochronnikach słuchu, lub hełmie bojowym. Sprzężony z jednostką centralną i oparty na komunikacji Wi-Fi/Bluetooth.