Co warto wiedzieć o modyfikacji cylindrów?

4 października 2018

Firmy posiadające dużą wiedzę i  doświadczenie, oferujące w zakresie regeneracji układów plastyfikujących , modyfikację geometrii ślimaków a także modyfikację cylindrów do wtryskarek i wytłaczarek. Regeneracja pozwala na przywrócenie pierwotnych parametrów  układu i poprawę wydajności pracy wtryskarki czy wytłaczarki. Podczas przekazywania cylindra do regeneracji warto zastanowić też nad jego modyfikacją, aby uzyskać jeszcze lepszą wydajność  lub jakość przetwarzanego tworzywa.

Co można zmodyfikować? Modyfikacji  poddaje się cylindry maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz gumy w celu dopasowania układu plastyfikującego do prowadzonego procesu technologicznego oraz przetwarzanego materiału. Modyfikacja może obejmować skrócenie lub wydłużenie cylindra , podział cylindra monolitycznego na segmenty, a także wymianę, w strefie zasypowej, wkładki gładkiej na rowkowaną. Do cylindra można także dodać gniazdo odgazowujące (lub zaślepić istniejące), gniazdo pod side feedery tworzywowe i  cieczowe. Do cylindra  można także wprowadzić układ do podłączenia  gazu np. obojętnego. Modyfikacja cylindrów do gumy to także   dopasowanie zasypu pod dozowanie , granulatu czy zamiennie pod podawanie gumy w postaci pasków. Odpowiednio adaptuje się też gniazdo zasypu pod dozownik lub lej zasypowy. Czasami konieczna jest drobna, lecz konieczna modyfikacja układu wtryskowego polegająca na poprawie szczelności połączenia cylindra z dyszą wtryskową.

Czy warto regenerować i modyfikować cylindry?

Zdecydowanie tak. W ten sposób nie tylko poprawia się parametry wydajnościowe procesu plastyfikacji, ale również przywraca się pierwotną twardość i odporność na ścieranie cylindra. Poprawa szczelności połączenia cylinder-dysza eliminuje problem wycieków tworzywa z układu, a co za tym idzie – braków produkcyjnych w wypraskach, uszkodzeń grzałek czy elementów termoizolacyjnych oraz  związanych z tym przestojów w pracy. Należy także pamiętać, że jednym z elementów procesu regeneracji cylindrów jest udrożnienie i odkamienienie kanałów grzewczo-chłodzących. Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy pełną kontrolę nad utrzymaniem optymalnych temperatur przetwórczych. Dobrze  zregenerowany cylinder oznacza także  optymalizację   dozowania materiału,  czyli tak naprawdę – mniejsze zużycie energii niezbędnej do uplastycznienia materiału.  W jej wyniku uzyskujemy  wyższe, optymalne dla danego układu plastyfikujacego ciśnienia , redukcję pulsacji natężenia przepływu oraz wzrost homogenizacji, wysoki stopień uplastycznienia oraz tzw.  wybarwienie tworzyw.