elspoland
Unowocześniona technologia.
19 stycznia 2018
elspoland
Napawanie warstw bimetalicznych
28 lutego 2018

Izolacje termieczne a aerogelu.

elspoland

Izolacje termiczne przeznaczone są do rozwiązań przemysłowych, w których występują znaczne straty energii wymuszone zachodzącym procesem technologicznym. Zastosowanie MAT TERMOIZOLACYJNYCH umożliwia zredukowanie poboru prądu potrzebnego do uplastyczniania tworzywa nawet do 50%.

TERMOMATY
instaluje się na cylindry wtryskarek oraz głowice wytłaczarek odizolowując tym samym gorące elementy grzejne od środowiska pracy operatorów maszyn, chroniąc ich przed poparzeniami. Gwarancją najwyższej jakości naszych KOCÓW GRZEWCZYCH jest uzyskany CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA. Przeprowadzone różnego rodzaju badania i analizy wykazały najwyższą efektywność naszego produktu względem konkurencyjnych wyrobów, zminimalizowany efekt powstawania mostków cieplnych oraz przede wszystkim zabezpieczenie mat oraz cylindrów przed wyciekami tworzywa. Do podstawowych zalet stosowania
TERMOMAT IZOLACYJNYCH
i osłon przeciwko wyciekom tworzywa na cylindry wtryskarek oraz głowice wytłaczarek zaliczamy: – obniżenie kosztów produkcji, – poprawa warunków pracy na hali produkcyjnej, – zwiększone bezpieczeństwo operatorów maszyn potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa – zwiększona żywotność elementów grzejnych maszyny – stabilniejszy proces przetwórstwa – zabezpieczenie grzałek oraz czujników przed wyciekami tworzywa dzięki zastosowaniu osłon mechanicznych.

Oferowane maty termoizolacyjne posiadają certyfikat bezpieczeństwa, dotyczący odporności mat na temperaturę, ogień jak również ochrony osób przez poparzeniem, gdzie temperatura powierzchni izolacji nie przekracza więcej niż 25ºC temperatury otoczenia (przy pełnym zaizolowaniu cylindra). Dla naszych Klientów wykonujemy również analizy redukcji zużycia prądu dla danych maszyn i temperatur przetwórstwa oraz wyliczamy planowany okres zwrotu inwestycji.