Regeneracja cylindrów do wytłaczarki

21 czerwca 2018
Regeneracja cylindrów do wytłaczarki

Podczas procesu uplastyczniania tworzywa dochodzi do stałego tarcia tworzywa w cylindrze, przez co zależnie od materiału, ulega on powolnemu zużyciu. Obecne metody regeneracji cylindrów w pełni przywracają  jego sprawność  do procesów plastyfikacji.

Zalety regeneracji

Najważniejszą zaletą regeneracji jest przywrócenie pierwotnych parametrów wydajnościowych procesu plastyfikacji oraz twardości i odporności ściernej cylindra. Dodatkowo następuje poprawa homogenizacji, stopnia uplastycznienia i wybarwienia tworzyw.  Właściwie dobrane metody regeneracji cylindra zapewniają zwiększenie funkcjonalności układów plastyfikujących i korzyści ekonomiczne w wielu procesach.  Zwiększa efektywność transportu tworzyw oraz poprawia jednorodność cieplną i mechaniczną. Regeneruje się różne rodzaje cylindrów: azotowane, bimetaliczne do gumy, hartowane, kołkowane, oraz segmentowe.

Technologia

Regeneracja cylindrów do wytłaczarki przynosi wymierne korzyści. Redukuje pulsację natężenia przepływu, skraca czas dozowania materiału i minimalizuje braki produkcyjne. Odpowiednia modyfikacja cylindra wpływa na poprawę jakości i wydajności procesu plastyfikacji. Regeneracja polega na powiększeniu otworu wewnętrznego w procesie honowania.  Regeneracja może zostać przeprowadzona na cylindrach: azotowanych, bimetalicznych, tulejowanych oraz do siłowników hydraulicznych. Pierwszym etapem regeneracji cylindra jest analiza jego zużycia na poszczególnych strefach uplastycznienia. Następnie przeprowadza się proces honowania otworu, by wyeliminować zużyte powierzchnie. Cylindry po obróbce mechanicznej najczęściej poddaje się procesowi ponownego utwardzania. Kolejnym etapem jest dopasowanie zregenerowanego cylindra do napawanego do nadwymiaru ślimaka.