elspoland

Zastosowanie mat termoizolacyjnych

Aerogel – materiał o najlepszym współczynniku izolacyjności cieplnej dostępnym na świecie. Materiał stosowany przez NASA do izolacji statków kosmicznych, skafandrów kosmonautów itp.

Termomaty ELS POLAND są to izolacje termiczne wykonane ze specjalnych tkanin odpornych na wysokie temperatury, a ich warstwa izolacyjna wykonana z AEROŻELU posiada najlepszy współczynnik izolacyjności cieplnej dostępny obecnie na świecie, kilkukrotnie przewyższający parametry izolacyjne wełny technicznej.

Gwarantuje to minimalizacje promieniowania cieplnego do otoczenia, zwiększenie bezpieczeństwa operatorów maszyn. Konstrukcja maty składa się ze specjalnie opracowanych warstw termoizolacyjnych tworzącą jednolitą strukturę szczelnie opasającą cylinder. Dużą zaletą jest uniwersalność zastosowań mat termoizolacyjnych. W wielu przypadkach można je instalować bezpośrednio na wielu maszynach lub urządzeniach emitujących wysokie promieniowanie cieplne. Montaż i demontaż mat jest bardzo szybki i nie wymaga dodatkowych operacji.