Izolacja cylindra wtryskarki

9 maja 2018
przemsyl-wtryskarki-butelki

Bardzo ważnym elementem w zachowaniu stabilnego procesu przetwórstwa jest izolacja cylindra wtryskarki. Obniża ona koszty produkcji oraz poprawia warunki pracy na hali produkcyjnej. Zwiększa bezpieczeństwo operatorów maszyn oraz żywotność elementów grzejnych. Eliminuje powstawanie mostków cieplnych. Izolacja zabezpiecza grzałki i czujniki przed niekontrolowanym wyciekiem tworzywa i skraca czas nagrzewania się cylindrów.

Maty termoizolacyjne

Indywidualny projekt izolacji danego cylindra pozwala zaplanować punkty serwisowe na cylindrze i dostępy do czujników ciśnień, temperatur, przewodów, puszek elektrycznych, zamknięć klinowych, wentylatorów, śrub regulacyjnych, bez konieczności przeprowadzenia demontażu izolacji. Maty są idealnym rozwiązaniem dla przemysłu, w którym występują znaczne straty energii, wymuszone procesem technologicznym. Dzięki izolacji termicznej pobór prądu, potrzebnego do uplastycznienia tworzywa, można zredukować nawet do 50%. Termomaty czy koce grzewcze instaluje się na głowice wytłaczarek lub cylindry wtryskarek. Dzięki temu odizolowuje się gorące elementy grzejne od środowiska pracy operatorów maszyn. Chroni ich to przed poparzeniami i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo. Jest to potwierdzone certyfikatem, który dotyczy odporności mat na temperaturę czy ogień. Badania i analizy wykazały, że maty termoizolacyjne są najbardziej efektywnym produktem na rynku.

Osłony mechaniczne

Osłony mechaniczne zapobiegają niekontrolowanym wyciekom tworzywa, a także zabrudzeniem cylindra i grzałek opaskowych. Dodatkowo chronią termomaty izolacyjne przed zniszczeniem, np. z powodu oblepienia przez tworzywo. Osłona mechaniczna cylindra jest wykonana ze specjalnego materiału. Charakteryzuje się on wysoką odpornością cieplną oraz na działanie odczynników chemicznych i rozpuszczalnikowych. Ma właściwości antyadhezyjne i dobre cechy dielektryczne. Posiada niski współczynnik tarcia statycznego i dynamicznego. Materiał osłony cechuje się obojętnością fizjologiczną i nie zmienia się pod wpływem warunków atmosferycznych. Proces jego zniszczenia występują dopiero w temperaturze ok. 400°C. Jest odporny na działanie prawie wszystkich pierwiastków i związków chemicznych. Nie rozpuszcza się w żadnym rozpuszczalniku w temperaturze do ok. 300°C. Osłony mechaniczne wykonuje się indywidualnie pod średnicę zaizolowaną cylindra wtryskarki.