Modyfikacje geometrii ślimaków

28 stycznia 2019

Firmy specjalizujące się w regeneracji ślimaków oferują również ich modyfikacje. Ślimakowi można zmienić kształt i parametry. Robi się to po to, aby dany układ plastyfikujący był bardziej wydajny. Ślimakom do wytłaczarek i wtryskarek zmienia się geometrię, aby były jak najlepiej dostosowane do pracy z danym materiałem.

Co obejmuje modyfikacja?

Modyfikacje ślimaków do wtryskarek oraz wytłaczarek do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy mogą obejmować kilka czynności. Często jest to dodanie strefy barierowej do uniwersalnego jednozwojnego ślimaka. Nowoczesne firmy robią to przez plazmowe napawanie ślimaka proszkami ceramicznymi i metalicznymi, czyli w tzw. technologii PTA. Modyfikacje mogą obejmować też zredukowanie sprężu ślimaka, dodanie strefy odgazowania, stref mieszających, czy skrócenie ślimaka zasadniczego i dodanie wymiennej końcówki mieszającej. Czasami niezbędna jest po prostu naprawa pękniętego ślimaka. Doświadczona firma dokona analizy naszego ślimaka  i doradzi jego właściwe uzwojenie, biorąc pod uwagę przetwarzane przez nas materiały oraz dodatki takie jak włókna szklane, pigmenty itp. Modyfikacja ślimaka uzależniona jest też od ciśnień panujących w układzie plastyfikującym, prędkości liniowych i przepływów laminarnych oraz kształtów wytwarzanych profili. Należy też wziąć pod uwagę problemy z przegrzewaniem tworzywa na etapie uplastyczniania w układzie. Geometrię ślimaków optymalizuje się również, aby zredukować stosunek zużycia prądu do ilości przetworzonego materiału.

Regeneracja ślimaków

Czasami modyfikacja ślimaka nie jest konieczna, wymaga on tylko solidnej regeneracji. Wynika to z faktu, iż ślimaki w wytłaczarkach i wtryskarkach pozostają w stałym kontakcie z uplastycznionym tworzywem, które powoduje ścieranie powierzchni i utratę walorów elementu. Profesjonalna regeneracja pomaga przywrócić pierwotne parametry wydajnościowe procesu plastyfikacji, zwiększa odporność ścierną ślimaków, a także poprawia jakość powierzchni wyprasek. Regeneracja ma korzystny wpływ na czas dozowania materiału, a co za tym idzie – zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do uplastycznienia danej partii materiału. Reasumując: regeneracja ślimaka przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.